Gehoorverlies

Gehoorverlies

Als u dit leest, hebt u zelf al eens nagedacht over eventueel gehoorverlies, of u merkt het bij iemand in uw omgeving en u wilt zich informeren. Het is hoe dan ook een heel actueel onderwerp waar ieder van ons al mee in aanraking is gekomen en waar – gelukkig – meer en meer mensen aandacht aan beginnen te besteden.

Geluid is alomtegenwoordig in alles wat we doen en een vermindering van ons hoorvermogen heeft een grote impact op ons leven en dat van de mensen rond ons. Het minder of niet meer horen van geluiden of gesprekken laat niemand onverschillig en kan heel wat negatieve gevolgen hebben.

Het kan gaan van kleine ongemakken zoals het geluidsniveau van de tv dat altijd maar hoger gaat, het vragen om iets te herhalen, het niet meer horen van de telefoon die overgaat, … de voorbeelden zijn oneindig.

Maar het kan ook ergere vormen aannemen. Er zijn mensen die niet meer deelnemen aan sociale activiteiten of discussies omdat ze weten dat ze toch niet kunnen volgen. Of bijvoorbeeld koppels waar de ergernis opwelt omdat ze niet meer goed kunnen communiceren. Sommige mensen worden zelfs depressief en isoleren zich van de buitenwereld.

Gehoorverlies bestaat in vele vormen en niveaus en is voor elk persoon anders. Het positieve is dat er – op sommige klinische uitzonderingen na voor elk gehoorprobleem een oplossing is. Minder goed of slecht horen wordt dus eigenlijk meer een keuze dan een voldongen feit. In principe kan iedereen die dat wil opnieuw goed horen, en dat is zeer goed nieuws !

Slecht horen is voor oude mensen

Meer dan 11% van de Belgen, dus meer dan één miljoen Belgen zou aan gehoorverlies lijden. En toch gaat het grootste gedeelte van dit percentage niet naar een neus-keel-oorarts of hoorcentrum. Ondanks het feit dat de huidige generatie hoortoestellen quasi onzichtbaar zijn, ze een zeer realistische klank voortbrengen en alsmaar comfortabeler aanvoelen, blijft er een taboe bestaan op het gebruik van hoortoestellen. 

Gehoorverlies in het algemeen en hoorapparaten in het bijzonder, worden nog steeds beschouwd als een teken van ouderdom, waardoor men liever het gehoorprobleem gaat negeren, dan er een oplossing voor te zoeken. 

Oorzaken gehoorverlies

Gehoorverlies is meestal een proces van jaren. Doordat het gehoor er zodanig traag op achteruit gaat, heeft men vaak niet door dat er een probleem is met het gehoor. Men gaat zijn omgeving aanpassen of bepaalde situaties vermijden. De grootste oorzaak van gehoorverlies is en blijft ouderdom. Naarmate men ouder wordt, neemt het gehoor af, net zoals bvb het zicht. Bij sommige mensen gaat dit sneller dan bij andere. 

Er zijn echter nog andere oorzaken van gehoorverlies, die uw levenskwaliteit aanzienlijk verminderen.

Zware hooraandoeningen

Hieronder hebben we kort enkele zware aandoeningen opgelijst waar we de meeste vragen over krijgen. We overlopen ze kort voor u. Klik op de aandoening voor meer informatie.

Zijn er bepaalde hierbovenvermelde symptomen die u vertrouwd in de oren klinken en zou u graag een stapje verder zetten om te weten hoe het met uw gehoor gesteld is ?

We raden u aan om dan eens contact op te nemen met een neus-keel-oorarts of langs te gaan in een hoorcentrum voor een gratis en verkennende hoortest. Of u neemt vrijblijvend contact met ons op en we helpen u op weg.

%d blogueurs aiment cette page :