Site logo

Hoorcentra De Ridder

Gehoorverlies

Hoewel er verschillende vormen van gehoorverlies zijn, met vele verschillende oorzaken, maakt gehoorverlies toch ook gewoon onderdeel uit van het ouder worden.

Gehoorverlies is typisch iets dat er in de loop van jaren insluipt en de kans is groot, dat u het eerst niet eens merkt. Als dat het geval is, dan bent u zeker niet de enige. In België heeft meer dan 1,4 miljoen mensen te maken met een bepaalde mate van gehoorverlies. Het goede nieuws is, dat u met een paar eenvoudige stappen binnen een paar weken weer beter kunt horen.

Hoewel het overgrote deel van gehoorproblemen het gevolg is van ouder worden, kunnen ook regelmatige blootstelling aan harde geluiden, erfelijkheid en bepaalde ziekten oorzaken van gehoorproblemen zijn.

Ongeveer 90% van alle gevallen van gehoorverlies is het resultaat van beschadiging van microscopische haarcellen in de cochlea (het binnenoor), waardoor het vermogen om zachte geluiden met een hogere frequentie te detecteren afneemt en er geen volledig signaal naar de hersenen wordt verzonden.

Dit leidt ertoe dat het moeilijk wordt de medeklinkers te horen, die ons in staat stellen spraak te begrijpen. Aangezien deze beschadiging van de zintuiglijke haarcellen geleidelijk optreedt, is het mogelijk dat u niet direct merkt dat uw gehoor achteruitgaat.
Het eerste teken van gehoorverlies heeft betrekking op moeite met het helder horen van bepaalde geluiden of tonen. Zo kan het zijn, dat u gelijkklinkende woorden niet meer kunt onderscheiden of problemen ervaart met het horen van hogere stemgeluiden, zoals van kinderen.

Andere signalen hebben betrekking op problemen bij gesprekken in groep, het horen op afstand zoals bij bijeenkomsten, het luisteren naar de televisie of de radio of het horen in grote gebouwen waarbij er sprake is van geluidsweerkaatsing, zoals in kerken of auditoria.